El joc: materials per a descarregar (2)

En el post anterior us vam facilitar accés als arxius que permeten imprimir el joc de Caçadors d’Històries del Futur en llengua catalana. Però és evident que per treure-li partit ens cal disposar de les regles del joc!! A continuació us facilitem dos documents  que vam utilitzar per a explicar el joc als participants durant els Tallers. El primer dóna el context general sobre l’objectiu i l’organització del joc, mentres que el segon és una guia sobre com començar, per tal de guiar als participants durant la primera ronda. Aquests documents tenen per tant una doble funció, us permetran entendre la dinàmica del joc i es poden utilitzar també com a guia d’orientació per als participants.

Context del joc (en català)

La primera ronda (en català)