Sobre CHF

Caçadors d’Històries del Futur (CHF) és un projecte fruit de la col.laboració entre el grups de recerca Mediaccions i membres del grup GAME de  la Universitat Oberta de Catalunya,  finançat per l’Ajuntament de Barcelona, on experimentem amb tècniques d’storytelling participatiu. En aquest projecte, en el qual hem cola.laborat amb tres centres educatius de la ciutat de Barcelona, L’Escola Ramon Llull, l’Institut Juan Manuel Zafra i l’Escola La Salle Gràcia, proposem el disseny, desenvolupament i implementació d’una experiència narrativa de ficció  que ens permet abordar temes relacionats amb la sostenibilitat, el coneixement de l’Altre i el medi ambient.

Cazadores de Historias del Futuro (CHF) es un proyecto fruto de la colaboración entre el grupo de investigación Mediaccions y miembros del grupo GAME de la Universitat Oberta de Catalunya, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, donde experimentamos con técnicas de storytelling participativo. En este proyecto, en el que hemos colaborado con tres centros educativos de la ciudad de Barcelona, La Escuela Ramon Llull, el Instituto Joan Manuel Zafra y la Escuela La Salle Gracia, proponemos el diseño, desarrollo e implementación de una experiencia narrativa de ficción que nos permite abordar temas relacionados con la sostenibilidad, el conocimiento del Otro y el medio ambiente.